जिउने आधार बन्यो वृद्धभत्ता असीवर्षीय दम्पतीलाई

1 0